VALENTINE 2017
Thứ sáu, 10/02/2017 09:52

Valentine sắp đến rồi. Những chiếc bánh ngọt ngào của Givral có làm ai mơ tưởng đến một ngày tình yêu đáng nhớ bên một nửa còn lại của mình hay không?

                                    

Back Top
facebook-hide
x